XM501

ZAPYTANIA OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO W PRZEDSIĘBIORSTWIE

 Zamawiającego zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym oraz do składania ofert: 

Zapytanie ofertowe: 
http://fdominstal.xm501.pl/ZapytanieOfertowe/Zapytanieofertowe.pdf 

Załącznik nr 1 - wzór oferty:
  http://fdominstal.xm501.pl/ZapytanieOfertowe/Załącznik-nr1-wzoroferty.docx 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty:
  http://fdominstal.xm501.pl/ZapytanieOfertowe/OgloszenieWyboru.pdf